Customer Support Executive

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google AdWords อย่างเป็นทางการ

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ :

                                                                               
 • ให้คำแนะนำการใช้งานบริการของบริษัท และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางการติดต่ออื่นๆ อาทิ เช่น Email ,Facebook , Web Chat , Line
 
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ทำกะละ 8 ช.ม/วัน (กะให้บริการ 24 ช.ม.)
 
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสอนลูกค้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำเว็บไซต์สำเร็จรูป
 
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 คุณสมบัติ  :    
                            
 

 
 • อายุ 20-29 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 • ถ้ามี ประสบการณ์ทำงาน Call Center สาย IT Support, Software, เว็บไซต์สำเร็จรูป จะพิจารณาเป็นพิเศษ  รักงานบริการ, มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา, ขยัน อดทน มุ่งมันกับการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 • รักงานบริการ, มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา, ขยัน อดทน มุ่งมันกับการทำงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 • การพูดชัดเจน น้ำเสียงไพเราะ มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
 
 • สามารถปรับตัวและยอมรับการปรับเปลี่ยนขอบเขตการทำงานได้
 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ก่อนการปฏิบัติงาน
 
 • พร้อมศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลใหม่เพื่อพัฒนาทีมและตนเองตลอดเวลา
 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
   
***เงินเดือนและรายได้อื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 - 25,000 บาท(หรือมากกว่า)***
เงินเดือน: วุฒิป.ตรี 14,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
   
รายได้อื่นๆ :  
 
 • เบี้ยขยัน 1,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 
 • ค่า OT เฉลี่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาท หรือมากกว่า
 
 • ค่ากะ เฉลี่ยเดือนละ 3,000-4,000 บาท (ค่ากะ 100, 150, 250 บาท/กะ)
 
 • ค่า Commission เฉลี่ยเดือนละ 1,000 - 1,200 บาท (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
   
   

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

Visitors: 179,688