Software Automate Tester

 Software Automate Tester

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Ads อย่างเป็นทางการ

ลักษณะงาน :  
 
 • ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case สำหรับทดสอบจากเอกสาร
 
 • ออกแบบ test case และ automation script สำหรับการทดสอบ web Application ที่ browser และสมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน
 
 • ดำเนินการทดสอบตาม test case และ test script ในแต่ละ environment
 
 • monitor และ tracking defects ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม developer
 
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบให้ทาง project team รับทราบ และใช้สำหรับการทดสอบระบบงานรอบใหม่
 
 • จัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น

คุณสมบัติ :
 
 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้าน automation Test
 
 • มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะงานและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
 
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจรับและทดสอบระบบงานซอฟแวร์ที่ดี
 
 • มีความรู้ด้าน PL/SQL
 
 • สามารถอ่านและเขียนกรณีทดสอบได้
 
 • สามารทำงานเป็นทีมได้ และสื่อสารภายในทีมได้ดี
 
 • มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 181,231