Software Automate Tester

 Software Automate Tester

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ

Your work would involve :  
 
 • ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case สำหรับทดสอบจากเอกสาร
 
 • ออกแบบ Test Case และ Automate Script สำหรับการทดสอบ Web Application ที่ Browser และสมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน
 
 • ดำเนินการทดสอบตาม Test Case และ Test Script ในแต่ละ Environment
 
 • ตรวจสอบและ Tracking defects ของซอฟต์แวร์ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม Developer
 
 • สรุปผลการทดสอบ (Test Result) ของระบบ
 
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ (Summary Test Report) ให้ทาง Project Team รับทราบ และใช้สำหรับการทดสอบระบบงานรอบใหม่
 
 • จัดทำ User Manual ของซอฟต์แวร์ในแต่ละเวอร์ชั่น

Skill Required :
 
 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA)
 
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
 
 • มีทักษะด้านการตรวจรับและทดสอบระบบงานซอฟต์แวร์ที่ดี
 
 • มีความรู้ด้าน PL/SQL
 
 • สามารถอ่านและเขียนกรณีทดสอบ (test case) ได้
 
 • มีความอดทนสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 173,908