Web Designer

 
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ
   
    หน้าที่ความรับผิดชอบ :                                    
 
 • ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของลูกค้า ตลอดจนงาน Graphic ต่างๆเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
 
 • ประสานงานกับฝ่ายขายของบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบและดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ ให้สวยงาม เป็นมืออาชีพ ตรงกับธุรกิจของลูกค้า ด้วยการใช้ระบบการสร้างเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
 • (ถ้ามี) ประสบการณ์ด้านการดูแลทีม จะพิจาณาเป็นพิเศษ
   
                 คุณสมบัติ :  
 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Website 
 
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านงานออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบต่างๆ และด้านการออกแบบทั่วไป
 
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash และโปรแกรมด้านกราฟฟิคอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Css,Html5,Java Script, Jquery , Web Responsive , Bootstap
 
 • สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ มีความคิดสร้างสรร และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 
 • รักงานด้านบริการ มี Service Mind ดี มีทักษะการประสานงานที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
 • มีทักษะด้านการบริหารและดูแลทีมงาน ให้ส่งงานโครงการให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีการติดตามผลงานอย่างเป็นระบบ
 
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับ web programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

 

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส
      6. สวัสดิการอื่นๆ
      - ตรวจสุขภาพประจำปี
      - วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      - ท่องเที่ยวประจำปี 
      - งานสังสรรค์ประจำปี (เทศกาลปีใหม่)
      - มอบกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่ลาคลอด/เจ็บป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
      - เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอัคคีภัย 
      - เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมบุพการีของพนักงาน
      - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

 

 

Visitors: 169,682