Online Advertising Specialist

     บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์

     รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google AdWords อย่างเป็นทางการ

 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลในด้านการโฆษณาออนไลน์ ให้แก่ลูกค้า SMEs และ องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งไทยและต่างชาติ
 • วางแผน และบริหารสื่อโฆษณา Online ผ่าน platform ที่เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าเช่น Google AdWords, Facebook Ads และสื่อโฆษณา Online อื่นๆ
 • คิดแคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า   
 • ให้คำปรึกษาในการวางผังเว็บไซต์ แนะนำการปรับแต่งเว็บไซต์ และการบริหาร Facebook Page สำหรับธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการทำโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น
 • ดูแลและบริหารค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า
 • วิเคราะห์สถิติ และติดตามผลการดำเนินงาน สื่อสารและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • สำรวจ ศึกษา และสรรหาช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม ในการทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือทีมขายในการนำเสนองานแก่ลูกค้าใหม่    

      คุณสมบัติ:

 • อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิป.ตรี สาขาบริหารคอมพิวเตอร์, สาขาสถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจการตลาดออนไลน์ การคิดแคมเปญการตลาด การเขียนคำโฆษณา
 • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ จัดทำรายงานตัวเลขต่างๆได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร พูดคุย นำเสนอไอเดียการทำโฆษณาให้กับลูกค้า
 • ถ้ามี ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี ผลคะแนน TOEIC 500 คะแนน ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามี ประสบการณ์ ด้าน SEO, SEM, Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

        สวัสดิการ :

           1. ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต

           2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท

           3. กิจกรรมพิเศษทุกเดือน

           4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           5. โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี

           6. ตรวจสุขภาพประจำปี

           7. งานสังสรรค์ประจำปี

           8. ของขวัญวันเกิดให้พนักงานในเดือนเกิด

           9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8-16 วัน

         10. คลาสเรียนเสริมทักษะและการฝึกอบรม

         11. อื่นๆ

 

          หมายเหตุ: 

          * สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 177,015