Online Media Coordinator

Online Media Coordinator

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google AdWords อย่างเป็นทางการ  
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  
 
 • เป็นผู้ช่วยและประสานงานกับทีมการตลาดออนไลน์ ในการจัดเตรียมรายงาน 
      และเอกสารทางการเงิน และประสานงานกับลูกค้าที่ใช้บริการ
 
 • ออกใบเสนอราคา และประสานงานเรื่องการชำระเงินกับลูกค้า
 
 • จัดเตรียมรายงานแจ้งผลการดำเนินงานของโฆษณา
 
 • ติดต่อประสานงานในแผนก เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :  
 
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, internet ได้ดี
 
 • ใส่ใจรายละเอียด รอบคอบ ทำงานรวดเร็ว และสามารถบริหารเวลาได้ดี
 
 • มีทักษะในการพูดคุย ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
 • ผ่านสัมภาษณ์สามารถเริ่มงานได้ทันที 
   
   

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
    กิจกรรมพิเศษ:  
       
      1. กิจกรรม Nigth Class
       
                 หมายเหตุ: 
 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 184,538