ธุรการบัญชี

ธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน

 • ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีประเภท Corporation (นิติบุคคลทั้งประเภทหัก ณ ที่จ่ายและไม่หัก ณ ที่จ่าย)
 • ทำรายงานการส่งพร้อมแนบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทางไปรษณีย์
 • รับโทรศัพท์ กรณีลูกค้าติดตามเอกสาร ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • Update สถานะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบภายในบริษัท
 • ตรวจสอบอีเมล Info, Account, อื่นๆ
 • จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีเข้าแฟ้ม พร้อมเรียงใบกำกับตามรายงานภาษีขายให้ครบถ้วน

 


คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิ ปวส., อนุปริญญาตรี, ปริญญาตรีสาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี คำนวณเลขเร็วได้ 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Word, Excel และพิมพ์ดีดไทย,อังกฤษ ได้ 25-30/นาที 
 • (ถ้ามี) ประสบการณ์ฝึกงานด้านบัญชี หรือทำงานธุรการบัญชี หรืองานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานบริการ 
 • สามารถเดินทางมาทำงานแถวรัชดาฯ ได้ หรือมีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ 

 
 สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัส
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
7. งานสังสรรค์ประจำปี
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
9. เบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท
หมายเหตุ: 

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการ ดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 187,033