อบรมหลักสูตร Service Excellence รุ่น 1-2

อบรมหลักสูตร Service Excellence รุ่น 1-2:
รุ่น 1 - 26 ต.ค.56
รุ่น 2 - 2 พ.ย.56
ณ ห้องบานบุรี โรงแรมบางกอกชฎา
Visitors: 239,467