Consultant - Baidu Service

Consultant - Baidu Service ด่วน 1 อัตรา

มีความรู้ด้านภาษาจีนระดับ HSK5 ขึ้นไป
 
 

Responsibilities

o Professionally manage Baidu advertising campaign and provide service to existing accounts upon request.

o Establish new accounts by phone and meet clients to discuss their advertising objective. Provide complete and appropriate solutions for clients to achieve goal and customer satisfaction, mainly focused on advertising on Baidu platform.

o Keeps clients informed of advertising reports by sending the activities and results weekly or monthly according to agreed schedule.

o Recommend changes in ads campaign by evaluating results and competitive environment.

o Resolve customer issues and problems by investigating situation and planning on solutions.

o Contribute to team effort by accomplishing related results as needed.

o Other duties as assigned.

 

Qualifications

o Male / Female aged not over 27 years old.

o Bachelor's or Master's Degree in Marketing or related field.

o At least 1 year experience in coordinating (Online Marketing will be advantage), and marketing analysis.

o Good command in English both writing and speaking (TOEIC score above 605)

o Good command in Spoken Thai and fair in written (for Chinese Nationality)

o Fluent in Chinese (Listening Speaking Reading Writing) Native speaker will be advantage.

o Have knowledge and comprehend in Online Marketing with strategic planning ability and creativity initiative.

o Computer skill with presentation and managing report.

o Nice hospitality, good personality and positive attitude towards works.

 

สวัสดิการ

o ประกันสังคม o ประกันสุขภาพกลุ่ม
o กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ o ตรวจสุขภาพประจำปี
o บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งในวันเกิด o วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 - 12 วัน
o ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระราม 9 o กิจกรรมและงานสังสรรค์ประจำปี
o ส่วนลดโรงแรมกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ o เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
o ห้องพยาบาล o ส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนส (Corperate Price)
 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 190,010