เจ้าหน้าที่ต้อนรับและธุรการ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและธุรการ

รายละเอียดงาน

 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและอย่างมืออาชีพ 
 • ประสานงานกับทีมงานภายในและดูแลลูกค้าที่มารับการฝึกอบรมให้ได้รับความสะดวกสบาย
 • ดูแลและช่วยงานด้านการประสานงานฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมในวันอบรม
 • ดูแลเรื่องเอกสารการฝึกอบรม รวมถึงการสั่งอาหารว่างสำหรับลูกค้าที่มารับการฝึกอบรม
 • ดูแลพื้นที่ส่วนต้อนรับ ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้เสมอ
 • ดูแลงานด้านการรับส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 • งานด้านธุรการต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การส่งมอบสินค้าหรือการติดตั้งต่างๆ เป็นต้น
 • ประสานงานกับแผนกทรัพยากรบุคคล เช่น การดูแลผู้สมัครงาน การเก็บบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20 - 25 ปี วุฒิปริญญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบงานบริการ 
 • มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะ 
 • มีความสามารถในการเป็น MC หรือผู้ดำเนินรายการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. 
 • สามารถมาเริ่มงาน 08.00 น ได้ในบางวัน

 
 สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัส
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
7. งานสังสรรค์ประจำปี
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
9. เบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท
หมายเหตุ: 

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการ ดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 
Visitors: 191,748