Test Automation Engineer

 Test Automation Engineer

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ
Your work would involve :  
 
 • ออกแบบและเขียน Test Automation Scripts สำหรับ Front-end ของ Web Applications
 
 • ใช้งาน Test Automation Frameworks
 
 • พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการทดสอบส่วนต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น เช่น API, backend services
 
 • ทำงานร่วมกับ Software Tester และ Software Developer เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Skill Required :  
 
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
 • ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนา software
 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นอย่างดี
 
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจการทำงานของ Relational Databases
 
 • มีความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์
 
 • สามารถออกแบบ Test Plan และ Test Case ได้
 
 • ช่างสังเกต และใส่ใจในรายละเอียด
 
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และคิดเป็นระบบ
 
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอ
คุณสมบัติอื่น (ถ้ามี):
 
 
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Test Automation Tools เช่น Selenium, Geb, Cucumber, RSpec, Jenkins
 
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Performance Testing Tools เช่น JMeter, Apache Benchmark, Gatling
 
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker containers
 
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน AWS หรือ Kubernetes
 
 • เข้าใจวิธีการใช้งาน Version Control เช่น Subversion หรือ Git
 
 • ใช้งานคำสั่งพื้นฐานของระบบปฎิบัติการ Linux

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 183,257